Αγιος Γεωργιος

UA-34282115-1

Тропарь, глас 4

 

Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

 

Святой великомученик Георгий Победоносец -

один из самых почитаемых православных святых.

Память о нём чтут с особым трепетом.

 

 

Уважаемые друзья!

От всей души приветствуем Вас на нашем сайте!

 

Цель создания сайта, дать общую информацию о деятельности церковной общины нашего храма, который носит имя святого великомученика Георгия Победоносца. Конечно, невозможно в таком сжатом формате рассказать о всех целях и задачах которые стоят перед нами в осуществлении той миссии, которую возложил Христос Спаситель на учеников и их приемников: «Идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам». В наиболее полной мере эта задача осуществляется в храме. Это и совершение богослужений, таинств, и проповедь, и личные беседы священника с приходящими в храм людьми. Но чтобы сделать этот первый шаг в правильном направлении, необходимо иметь хотя бы общее представление о храме, таинствах, значении всего этого для жизни человека, необходима информация которую мы и постараемся изложить на этих страницах.

Настоятель храма - протоиерей Александр Кусков

 

Церковная община храма
 

Каковы мы к ближнему, таким 

и Бог будет в отношении нас.

Святитель Иоанн Златоуст